Körkortskrav till olika motorsporter

Det krävs i dag körkort för att få framföra de flesta motorfordon. Dock finns flera motorsporter som är undantagna dessa regler, där det ibland endast behövs ett tillstånd för att få köra. Nu har det kommit förslag på att det ska krävas körkort även för att få framföra fordon inom motorsport. Detta eftersom det ofta sker olyckor, som troligen skulle kunnat undvikas om föraren haft rätt kunskaper och mer erfarenhet inom körning, vilket uppnås med ett körkortskrav. Då blir förarna tvungna att även sätta sig in i teorin och inte bara i själva framförandet av motorfordonet. Detta, menar man från motorsporthåll, minskar olycksrisken.

Motorsport för alla åldrar

Motorsport är en hobby som blivit allt mer populär. Det finns flera olika grenar och discipliner. Man kan vara ung, eller gammal för att tävla i motorsport, och även barn kan tävla inom motorsport. Kroppsform och liknande spelar ingen roll, utan alla kan delta efter sina villkor. Men med ett körkortskrav kan dessa möjligheter försvinna. För att ta körkort måste man vara 18 år gammal, alternativt minst 15 år gammal för mopedkörkort. Om man behöver körkort för motorsport, kommer alltså barn förhindras att deltaga. Människor som av någon anledning inte kan få ett vanligt körkort, kommer även de förhindras att deltaga. Detta kommer göra att sporten får färre utövare och även mindre andel publik. Ett körkortskrav kan alltså göra att olycksrisken minskar, men i gengäld kan kravet även göra att sporten minskar i popularitet.

Anledningar till att inte få körkort

Det finns flera anledningar till att man kan bli nekad körkort. Det finns också sjukdomar som kan göra att man får ett tillfälligt körförbud. Ett exempel på detta är stroke, eller hjärnblödning. Här kan körkortet återkallas tills dess att man visat upp att man inte har bestående men från sjukdomen. ögoninflammation kan leda till tillfälligt körförbud eftersom synen kan sättas ner under sjukdomens förlopp. Om man på något annat sätt skadar synen, till exempel genom att tappa något i ögat eller få frätande vätska i det, kan man också få tillfälligt körförbud till dess att synen helt återställts igen. Detta är för att upprätthålla säkerheten för både föraren och alla andra i trafiken. Att inte vara helt i form bakom ratten är farligt för alla, och därför ställs dessa regler upp så att så få olyckor som möjligt ska inträffa.