Motorsporter för MC

Motorsport är en generell term som täcker in alla typer av sport som involverar en motor – allt ifrån bilar till snöskotrar och båtar. En typ av motorsport med många populära grenar är motorsport för MC.

Den mest populära av alla motorcykelsporter är enduro, som har flest utövare av motorcykelgrenarna i Sverige. Enduro är en uthållighetssport, där förarna ska köra sin motorcykel på tuffa terrängbanor som kräver både teknisk skicklighet och fysisk uthållighet.

En sport som liknar enduro på det sättet att förarna brukar bli ungefär lika leriga och smutsiga efter en tävling är motocross. Inom motocross kör man dock inte i lika varierande och hindersam terräng, utan på en bana av grus, sand eller jord, som är lätt kuperad och har ett fåtal hopp.

Även speedway körs på lera eller grus, men på en betydligt kortare rundbana som är helt flack. Inom motocross är banan vanligtvis ungefär 2 kilometer lång, och följer terrängen, medan man inom speedway alltså kör på en konstruerad bana, som går att ses i sin helhet från läktarna.

En motorcykelsport som skiljer sig helt från tidigare nämnda sporter är dragbike, som är dragrace med motorcyklar. Det gäller med andra ord att köra en sträcka på asfalt så fort som möjligt, vanligtvis 402 meter eller 201 meter. Motorcyklarna som används inom denna gren är specialkonstruerade för sportens specifika krav, och är inte lika lättmanövrerade som motorcyklar inom till exempel enduro och motocross måste vara.

Förutom dessa fyra grenar räknas också Freestyle Motocross, isbana, isracing, roadracing, rundbana, trial, supermoto och minimoto till motorcykelsporterna.

Något som alla dessa sporter har gemensamt är att föraren är betydligt mer utsatt än vad en förare i motorsporter för bilar är. Det gör att den skyddsutrustning som förarna bär i exempelvis enduro, speedway och motocross är enormt viktig. Trots skyddsutrustningen kan dock olyckan vara framme, och som motorcykelförare kan man drabbas av allt från brutna ben till utslagna tänder. Om man skulle få problem med tänderna som kräver tandreglering efter en olycka kan man vända sig till Tandreglering Danderyds Sjukhus för att få hjälp. För allvarligare skador på kroppen gäller dock inget annat än akut sjukvård, vilket man förhoppningsvis aldrig ska behöva under sin motorsportskarriär.