Motorbåtsporter

Tävlingar med olika typer av motorbåtar samlas under en och samma benämning och då som motorsport. Inom motorsport finns det tre olika former som är vanligast och som det tävlas i, offshore racing, rundbana och OCR. Andra former av motorsporter är aquabike som är JetSkis och Thundercats vilka körs med båttypen Sydafrikansk katamaran och Classic; då båtarna är äldre än 25 år som deltar. Tidigare ingick det även RC i motorsporterna och det betyder att det är motorbåtar som är radiostyrda.

Offshore racing

Offshore tävlingar är den tävlingsform som är äldst och då oftast ett så kallat endurance-lopp, vilket innebär att förarnas uthållighet sätts på prov. Tävlingen går ut på att deltagarna ska köra en sträcka som är länge och då oftast utomskärs, från en punkt till en annan.

Det mest kända offshore racet i Skandinavien är Roslagsloppet och har sedan år 1962 körts mellan Stockholm och Öregrund. Efter att skaparna av loppet hade fått inspiration från en internationell klassiker och var en föregångare inom motorsporten är racet mellan Miami i USA till Nassau på Bahamas som hade sin första tävling år 1956.

Rundbana

En rundbana är en bana som är oval och körs inte bara på vatten, men också så som inom Nascar, speedway, Indy Car och isracing. Det gäller helt enkelt vara snabbast över mållinjen efter ett visst antal varv.

Inom motorsporten rundbana finns några av de största klasserna som färdas på vatten, nämligen Formula 1,2 och 4-s. De båtarna som används för F1 är något av det som är mest extremast som åker på vatten. Då båtarna har en vikt på cirka ett halvt ton och en längd på fem meter, samt en motor på 400 hästkrafter. Hastighetsrekordet för dessa båtar har uppnåtts på 256 km/h.

Sverige har ett flertal duktiga och framstående Formula förare, som bland annat Jonas Andersson och Pierre Lundin i F1, Angelica Sjöholm i F2 och Daniel Sparring i F4-s. För den som vill börja att köra på lån, kan köpa sig en GT 15 eller GT 30båt, som tillhör de mindre klasserna på rundbana och är billigare.

OCR

OCR är en motorsport som har kombinerat offshore och rundbana. De båtar som används är större och racet körs på en bana som är oregelbundna. Då förarna köra kyssar mellan småöar och andra hinder som är naturliga som de rundar. Racet körs i flera varv och kör förbi nära land, vilket har gjort att denna tävlingsform i motorsport har blivit alltmer populär bland media och publiken.

Gemensamt

Gemensamt för alla dessa tre tävlingsformerna finns det olika grenar och klasser, som oftast åtskiljs av vilken typ av båt, motors- och båtstorlek. Det genomförs race allt från helt vanliga båtar som kommer direkt från tillverkarna, till de båtar som är specialbyggda och är väldigt extrema.