Motorsport

Motorsport förknippas framför allt med bilsport, men i begreppet Motorsport ingår även motorcykelsport, bil- och båtsport (ej segling och rodd) samt snöskoter- och flygplanssport. Inom motorsport tävlas det i flera olika discipliner, racing, karting, rally, dragracing, folkracing och bilorientering. Vill du ha koll, se Superguide, All motorsport 2018, där du kan läsa om tävlingsschemat inom…

Motorbåtsporter

Tävlingar med olika typer av motorbåtar samlas under en och samma benämning och då som motorsport. Inom motorsport finns det tre olika former som är vanligast och som det tävlas i, offshore racing, rundbana och OCR. Andra former av motorsporter är aquabike som är JetSkis och Thundercats vilka körs med båttypen Sydafrikansk katamaran och Classic;…