Är motorsporten en riskfylld sport?

 

På frågan om motorsport är en riskfylld sport kommer det naturligtvis att råda delade meningar om det. Det står helt klart att det alltid finns risk för att det ska ske allvarliga olyckor, men i jämförelse med många andra sporter och med den vanliga trafiken på de svenska vägarna kommer motorsporten att klara sig bra. Här är det nästan samma synsätt som när många säger att UFC är en farlig sport. Visst sker det olyckor men de är oftast av den karaktär som läker. Då det gäller antalet skador per aktiv inom sporten är det färre antal skador inom både UFC och motorsporten än vad det är i vanlig fotboll.

Man ska inte förringa att det finns risker inom motorsporten och riskerna ökar naturligtvis i takt med de hastigheter och antalet tävlande som finns vid varje tävling. En av de mest riskfyllda motorsporterna är NASCAR, men denna sport ses det mycket lite av i Sverige. Det är en sport som i huvudsak bedrivs i USA, där den är mycket stor. Dock sker det inte heller där många olyckor som har bestående men eller dödlig utgång. Många tror att Formel 1 skulle vara något som är mycket farligt, och drar då naturligtvis paralleller med Ronnie Petterssons olycka med dödlig utgång. Dock är nog han den enda olyckliga som faktiskt dött i denna sport sedan dess.

Är du ovan och ger dig på att utföra någon typ av motorsport på egen hand utan de nödvändiga skydd som krävs, kommer du troligen utsätta dig för stora risker. Motorsporten är inget att leka med och det har många gånger visat sig i form av olyckor i samband med illegal streetracing. I de fall kommer naturligtvis motorsport att vara farlig. Dock är detta inga grenar som är accepterade inom motorsporten, utan här handlar det bara om människor med mycket dåligt omdöme som utför illegala race. När du ägnar dig åt en accepterad motorsport och använder alla de skydd och den utrustning som krävs, kommer du alltid att vara den som tar minimala risker med och inom motorsporten.

Man ska ta regler kring säkerheten på allvar och lyssna på de som varit med i branschen längre än man själv, om man är intresserad av att börja med motorsport.